Midterm III Statistics

The Most Successful Classes

Class

Average Score

Lecturer

A125

59,2

Lect. Neslihan KÖROĞLU

A208

77,7

Lect. Elgin Görkem Koç

 

The Most Successful Students

Level

Class

Score

Student’s Name

A1

A117

92

İrem ERSİN

A2

A208

94

Ceren ÖLMEZTÜRK

B1

B101

91

*Can EREN

*3rd Time Winner of B1 Levels

 

                                                         A1 LEVEL

Class

Mid 3

A101

58,5

A102

58,1

A103

55,4

A104

54,6

A105

53,1

A106

56

A107

56,6

A108

54,3

A109

58,4

A110

53,6

A111

55,2

A112

55,6

A113

50,1

A114

52,8

A115

54,8

A116

53,6

A117

55,2

A118

49,7

A119

56,6

A120

50,6

A121

51,8

A122

57

A123

53,6

A124

56,1

A125

59,2

A126

53,92

A127

53,9

A128

56,3

 

                                                           A2 LEVEL

Class

Mid 3

A201

66

A202

66,8

A203

77,2

A204

72,3

A205

66

A206

66,6

A207

66,7

A208

77,7

A209

72,7

A210

71

       

 

                                                             B1 LEVEL 

Class

Mid 3

B101

75,4

 

           A1 LEVEL

 

         A2 LEVEL

     B1 LEVEL 

 

Başa Dön