Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı Hk.

Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı

 

Sevgili Öğrenciler,

 

2018-2019 akademik yılında üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının 1. sınıflarına devam edecek olan öğrencilerimiz, ilgili mevzuat gereği ortak zorunlu İngilizce dersini almak ve başarmak zorundadır. Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı’ndan başarılı olan öğrenciler bu dersten muaf (*)  sayılırlar.

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavıyla ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

 

  • Ortak Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 10:30-11:30 arasında üniversitemiz Balatçık kümpüsü merkezi dersliklerinde uygulanacaktır.
  • Öğrencilerimiz hangi dersliklerde sınava gireceklerini kayıt oldukları fakülte veya yüksekokullarının web safyalarında ilan edilecek olan listelere bakarak öğreneceklerdir.
  • Eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokulların öğrencileri için muafiyet sınavı başarı puanı 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) ve eğitim dili en az %30 olan fakültelerin öğrencileri için ise 75 (yetmişbeş) puandır.
  • Ortak Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı’na girmeyen veya girdiği halde başarılı olamayan öğrenciler bu dersi almak mecburiyetindedirler. İleride mağduriyet yaşanmaması için muafiyet sınavına ilan edilen tarihte girilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Muafiyet Sınavına Kimler Girebilir?

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavına şu öğrenciler girebilir:

 

  • Eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokulların 2018-2019 akademik yılında yeni kayıt yaptırmış tüm öğrencileri,
  • Eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokulların daha önceki akademik yıllarda bu dersi alıp, Güz veya Bahar döneminde başarısız olmuş tüm öğrencileri,
  • Eğitim dili en az %30 İngilizce olan fakültelerin daha önceki akademik yıllarda bu dersi alıp, Güz veya Bahar döneminde başarısız olmuş tüm öğrencileri muafiyet sınavına girebilir.
  • Eğitim dili en az %30 İngilizce olan fakültelerin 2018-2019 akademik yılında yeni kayıt yaptırmış öğrencilerinin ortak zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet işlemleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı sonuçlarına göre yapılacaktır.

 

(*) Öğrencilerimizin ortak zorunlu İngilizce dersinden muaf sayılmalarının diğer hangi koşullarda mümkün olduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri ile İlgili Eğitim Öğretim, Ölçme-Değerlendirme ve İşleyiş Yönergesi’nde belirtilmiştir.

Başa Dön