İdari Personel

Müzeyyen ORHON

Görevi : Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreteri
E-posta : muzeyyen.orhon ikc.edu.tr
Telefon : 8005

Ayşe GÜMÜŞ

Görevi : Memur
E-posta : ayse.gumus ikc.edu.tr
Telefon : 8049

Levent ÇELİK

Görevi : Memur
E-posta : levent.celik ikc.edu.tr
Telefon : 8041

Kadri Selami DUMLU

Görevi : Yabancı Diller Memur
E-posta : kadriselami.dumlu ikc.edu.tr
Telefon : 8024

        Ayşe GÜMÜŞ                                            Kadri Selami DUMLU                                     Levent ÇELİK

Hazırlık Birimi Öğrenci İşleri                    Hazırlık Birimi Öğrenci İşleri                     Modern Diller Birimi Öğrenci İşleri           

İletişim: 0232 329 35 35 / 8049              İletişim: 0232 329 35 35 / 8024                İletişim: 0232 329 35 35 / 8041

Başa Dön