HAZIRLIK BİRİMİ HAKKINDA

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNİN AMACI

İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitiminin temel amacı, öğrencilerin İngilizcenin temel kurallarını öğretmek ve öğrencilerin kelime bilgilerini geliştirmelerinin yanı sıra alanlarındaki İngilizce kaynakları ve uluslararası etkinlikleri takip edebilmelerini, gerek kendi bölümlerinde gerekse gündelik hayatta İngiliz Dilinden en üst seviyede faydalanmalarını sağlamaktır. Okulumuzda uygulanan program, öğrencileri etkin, istekli ve kendi kendine öğrenen bireyler olması yönünde destekler ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) düzeylerine göre hazırlanmıştır.

 

CEFR (Common European Framework)

A1

(Beginner) –  (Elementary)

A2

(Pre-Intermediate)

B1

(Intermediate)

B2

(Upper- Intermediate)

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM SİSTEMİ

  • Sistem’in amacı öğrencinin bulunduğu seviye sonunda bir üst seviyeye geçebilmek için gerekli yeterliği sağlayabilmesi ve o seviye grubu için belirlenmiş hedeflere ulaşabilmesidir.
  • Bu programda öğrencilerin, akademik yılsonunda B2 seviyesine ulaşması sağlanmaktır.
  • Sistemde dil eğitim anlayışımız sınav odaklı değil, öğrenme ve süreç odaklıdır. Bu nedenle, öğrencinin dil becerilerindeki gelişimi izlenmekte ve öğrenciye destekleyici ve yapıcı geribildirim verilmektedir. 

 

DERS SAATLERİ VE İÇERİKLERİ

 

Seviye Grubu

Haftalık Ders Saati

Dersler

A1

20 saat

Main Course(14)

Reading&Writing(6)

A2

18 saat

Main Course(10)

Reading&Writing(8)

B1

16 saat

Main Course(10)

Reading&Writing(6)

 

BAŞARI VE DEĞERLENDİRME

I.        Ara Sınavlar (%60)

II.       Kısa Sınavlar (%30)

III.      Sınıf-içi Başarı (CPG- Class Participation Grade) (%10)

IV.      Final Sınavı

 

 

 

I. Ara Sınavlar

Ara sınavların sayısı her akademik yıl öncesinde Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Her yarıyılda ikişer olmak üzere bir akademik yılda toplam 4 ara sınav uygulanmaktadır. Aşağıdaki tabloda hangi sınavlarda hangi becerilerin test edildiği belirtilmiştir.

Dönem

Ara Sınav

Test Edilen Yeti

I. Dönem

1. Ara Sınav (Midterm)

Listening, Reading, Use of English, Writing

 

2. Ara Sınav (Midterm)

Listening, Reading, Use of English, Writing, Speaking

 

 

II. Dönem

3. Ara Sınav (Midterm)

Listening, Reading, Use of English,  Writing

 

4. Ara Sınav (Midterm)

Listening, Reading, Use of English, Writing, Speaking  

 

 

II. Kısa Sınavlar

Bir akademik yıl içerisinde uygulanacak kısa sınavların sayısı Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Dinleme, okuma ve İngilizceyi kullanım becerileri bu kısa sınavlarda test edilmektedir. Yazma becerisi Portfolio, Konuşma becerisi Sunum veya Münazara yöntemleriyle kısa sınav olarak değerlendirilmektedir.

Dönem

Kısa Sınav

Test Edilen Yeti

I. Dönem

1. Kısa Sınav (Quiz)

Listening, Reading, Use of English

 

2. Kısa Sınav (Quiz)

Listening, Reading, Use of English

3. Kısa Sınav (Quiz)

Listening, Reading, Use of English

4. Kısa Sınav (Quiz)

Listening, Reading, Use of English

 

 

5. Kısa Sınav (Quiz)

 

Speaking (Sunum yapılması)

6. Kısa Sınav (Quiz)

Writing (Portfolio hazırlanması)

II. Dönem

7. Kısa Sınav (Quiz)

Listening, Reading, Use of English

8. Kısa Sınav (Quiz)

Listening, Reading, Use of English

9. Kısa Sınav (Quiz)

Listening, Reading, Use of English

10. Kısa Sınav (Quiz)

Listening, Reading, Use of English

11. Kısa Sınav (Quiz)

Speaking (Münazara yapılması)

12. Kısa Sınav (Quiz)

Writing (Portfolio hazırlanması)

 

III. Sınıf-içi Başarı (CPG- Class Participation Grade)

Öğrenciler her yarıyıl sonunda sınıf-içi başarı notu ile değerlendirilirler.  

IV. Final Sınavı

Hazırlık Sınıfı öğrencisinin final sınavına girebilmesi için yıl içi başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Yıl içi başarı notu; ara sınavların %60’ı, kısa sınavların %30’u, sınıf içi başarı notunun %10’u toplamı alınarak hesaplanır.

Yıl sonu başarı durumunun (sınıf geçme notunun) hesaplanabilmesi için final sınav notunun en az 60 puan olması gerekir. Final sınav notu 60 puanın altında olan öğrenciler yıl içi başarı notu dikkate alınmadan başarısız sayılır. 

Hazırlık Sınıfını geçmek için;

Yıl içi başarı notu

%40

Final Sınavı

%60

Genel Ortalama

70 puan ve üstü olması gerekir.

 

DEVAM ZORUNLULUĞU

  • Akademik yılsonunda başarılı olma koşullarından bir diğeri devamsızlık limitini aşmamış olmaktır.
  • İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıtlı öğrencilerin programa devam etmeleri zorunludur.
  • Her bir seviye grubu için devamsızlık limiti o seviyedeki toplam ders saatinin % 85’i hesaplanarak elde edilir.

 

MAZERETLER

  • Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle birlikte, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır.
  • Kısa sınavlar, İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı (CPT) ve Final Sınavı için mazeret sınavı açılmaz.
  • Mazeretlerin devamsızlık limitlerine etkisi yoktur.

Başa Dön