Yüksekokulumuzun Tarihçesi

 

   İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2010 yılında Üniversitemizin diğer fakülteleri ile birlikte ilgili yasa uyarınca kurulmuştur. Kurulmasının hemen ardından akademik, idari ve fiziki yapılanma ile ilgili çok yönlü teknik ve proje çalışmaları kısa sürede tamamlanmış ve Yüksekokulumuz 2011-2012 akademik yılı öncesi faaliyetlerine başlamıştır.

   Yüksekokulumuzun amacı, eğitim dili en az %30 oranında İngilizce olan fakültelerde eğitim görecek lisans ve lisansüstü öğrencilerinin İngilizce bilgi düzeylerini tespit etmek, düzeyi yetersiz olan öğrencilere bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık eğitimi vermek, lisans düzeyinde üniversitemizin tüm öğrencilerine yabancı dil bilgilerini ilerletmelerini sağlayacak yabancı dil dersleri sunmak ve öğrencilerimizi akademik, sosyal ve mesleki alanda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düzeyde yabancı dil becerileri ile donatmaktır.

   Yabancı Diller Yüksekokulu, yabancı dil eğitiminde çağdaş, yenilikçi, sürekli gelişim ve değişimi temel alan bir anlayışla faaliyetlerini yürütür ve uluslararası standartlarda bir yapılanma modeli oluşturarak, eğitimde hizmet kalitesini tüm unsurlarıyla en üst düzeyde tutmayı ve geliştirmeyi hedefler.

   Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki alt birimler: Hazırlık Birimi, Modern Diller Birimi, Ölçme Değerlendirme ve İstatistik Birimi,  Hizmet İçi Eğitim Birimi, Materyal Geliştirme Birimi ve Bağımsız Öğrenme Merkezi Birimi’dir.

 


Başa Dön