HİZMETİÇİ EĞİTİM BİRİMİ HAKKINDA

HİZMETİÇİ EĞİTİM BİRİMİ 

Hizmetiçi Eğitim Birimi (Professional Development Unit -PDU), Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde çalışmakta olan akademik personelimizin, meslekte sürekli ilerleme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılayan her türlü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarının düzenlenmesi amacıyla 2012-2013 Akademik yılından itibaren hizmet vermektedir. Yüksekokulumuzun misyonu olan çağın gereklerine ayak uydurabilecek nitelikte yabancı dil bilen öğrenciler yetiştirebilme amacı doğrultusunda yabancı dil eğitimi alanındaki bütün gelişmeleri takip edip, öğretim elemanlarının bilgi, beceri ve pratiklerine katkıda bulunabilmek birimin başlıca hedefidir.

Hizmetiçi Eğitim Birimi’nin Görev Tanımı;

• Yüksekokulumuzda göreve başlayan akademik personelin hizmet öncesi eğitimlerini ve oryantasyonlarını düzenlemek

• Sınıf gözlemlerini planlamak ve yürütmek.

• Öğretim elemanlarının mesleki anlamda ihtiyaç duydukları konuları belirlemek ve gerekli hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlemek.

• Yabancı Dil Eğitimi ile ilgili güncel yaklaşımlar konusunda öğretim elemanları ile paylaşımda bulunarak tüm öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine destekte bulunmak.

• Araştırma yapan öğretim elemanlarına gerekli desteği ve rehberliği sağlamak.

• Araştırma sonuçlarının sunulabileceği forumlar düzenlemek.

• ELT konulu konferanslar düzenlemek ve katılmak.


Başa Dön