HİZMETİÇİ EĞİTİM BİRİMİ (Professional Development Unit -PDU)

Hizmetiçi Eğitim Birimi (Professional Development Unit -PDU), Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde çalışmakta olan akademik personelimizin, meslekte sürekli ilerleme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılayan her türlü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarının düzenlenmesi amacıyla 2012-2013 Akademik yılından itibaren hizmet vermektedir. Yüksekokulumuzun misyonu olan çağın gereklerine ayak uydurabilecek nitelikte yabancı dil bilen öğrenciler yetiştirebilme amacı doğrultusunda yabancı dil eğitimi alanındaki bütün gelişmeleri takip edip, öğretim elemanlarının bilgi, beceri ve pratiklerine katkıda bulunabilmek birimin başlıca hedefidir.

Hizmetiçi Eğitim Birimi’nin Görev Tanımı;

• Sözleşmeli olarak çalışacak öğretim elemanlarının göreve alınma işlemine katılmak,

• Yüksekokulumuzda göreve başlayan akademik personelin hizmet öncesi eğitimlerini ve oryantasyonlarını düzenlemek

• Sınıf gözlemlerini planlamak ve yürütmek.

• Öğretim elemanlarının mesleki anlamda ihtiyaç duydukları konuları belirlemek ve gerekli hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlemek.

• Yabancı Dil Eğitimi ile ilgili güncel yaklaşımlar konusunda öğretim elemanları ile paylaşımda bulunarak tüm öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine destekte bulunmak.

• Araştırma yapan öğretim elemanlarına gerekli desteği ve rehberliği sağlamak.

• Araştırma sonuçlarının sunulabileceği forumlar düzenlemek.

• Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak konferanslar düzenlenmek.

• Akademik yıl boyunca her yarıyıl en az bir kez olmak koşuluyla her öğretim elemanını derste izlemek,  güçlü ve geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanları saptamak ve gerektiği takdirde öğretim elemanı ile performans iyileştirme ve düzeltme çalışmaları yürütmek.

• Sınıf içi eğitimi geliştirmek amaçlı öğretim elemanları için farklı kurumlardan gelen uzmanların vereceği kurslarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve gerektiğinde bu kurslarda eğitmen olarak görev yapmak.

Araştırmalar

Yüksekokulumuz bünyesinde üç farklı tipte araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Exploratory Practice, Action Research ve Case Study; öğretim elemanlarının derslerine ve öğrencilerine eleştirel bir gözle bakarak, kendilerine sorular sorup bu sorulara cevap aramalarını baz alan, öğretim elemanlarının bilgi, beceri ve pratiklerine katkıda bulunan çalışmalardır. Yrd.Doç.Dr. Wayne Trotman, öğretim elemanlarına bu araştırmalar süresince rehberlik yapmakta ve araştırma sonuçlarının uluslararası platformda yayımlanmasına ve konferanslarda sunulmasında destek vermektedir.

 Ders Gözlemleri

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde çalışan öğretim elemanları her akademik yarıyılda en az bir kez Hizmetiçi Eğitim Birimi tarafından gözlemlenir ve bu gözlemler kamerayla kayıt altına alınır. Gözlem sayısı ihtiyaç duyulması halinde arttırılabilir. Her gözlem farklı bir birim sorumlusu tarafından yapılır. Gözlemler üç aşamada gerçekleştirilmektedir:

1. Gözlem öncesi görüşmede öğretim elemanı, hizmetiçi birim sorumlusuna  sınıfındaki öğrenciler ve onların öğrenme becerileri konusunda bilgi verir. Gözleneceği dersin planını hazırlar ve hizmetiçi eğitim birim sorumlusunun görüşü doğrultusunda gerekli değişiklikleri yapar.

2. Gözlem sırasında birim sorumlusu dersi kamerayla kayıt altına alır ve öğretim elemanının hazırlamış olduğu ders planı üzerinde notlar alır.

3. Gözlem sonrası geri bildirim görüşmesi öncesi öğretim elemanı kamera kaydını izleyerek birim sorumlusu tarafından kendisine sunulan detaylı değerlendirme formunu doldurur. Bu form üzerinden öğretim elemanı ve hizmetiçi eğitim birim sorumlusu dersle ilgili yorumlarını paylaşıp, fikir alışverişinde bulunurlar. Gerek öğretim elemanı gerekse birim sorumlusu eksikler ve iyi yapılan sınıf içi çalışmalarını birlikte saptayarak rapor hazırlarlar. Bu rapor, öğretim elemanının dosyasına eklenir.

Öğretim Elemanları Arası Sınıf Gözlemleri (Peer Observations)

Her öğretim elemanı bir akademik yarıyıl içinde en az bir kez sınıf gözlemi yapar. Öğretim elemanları gözlemleyecekleri meslektaşlarını kendileri belirler. Akademik yıl başladığında öğretim elemanlarından güçlü oldukları ve geliştirmek istedikleri alanlara yönelik bir anket uygulanır ve bu anket sonuçları doğrultusunda öğretim elemanlarının gözlemleyecekleri meslektaşlarını seçmeleri istenir. Gözlemi yapacak olan öğretim elemanı ile gözlenecek öğretim elemanı gözlem öncesinde bir araya gelerek öğrencilerin genel durumu, sınıf koşulları ve derste odaklanılacak alan üzerinde konuşurlar. Gözlemin ardından her iki öğretim elemanı tekrar bir araya gelerek geri bildirimde bulunurlar. Bu gözlemlerle ilgili her türlü döküman ve eğitim Hizmetiçi Eğitim Birimi tarafından akademik personele sağlanmaktadır.

Hizmetiçi Gelişim Seminerleri

Yabancı Diller Yüksekokulu Hizmetiçi Eğitim Birimi, öğretim elemanlarının sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak, İngilizce Dil Eğitimindeki yenilik ve gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve teorik bilgilerin pratiğe aktarımını sağlamak amacıyla sürekli olarak seminerler ve çalıştaylar düzenlemekle sorumludur. Her akademik yılın başında uygulanan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda öğretim elemanlarının ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olarak bir seminer programı hazırlanır. Gerek kurum dışından davet edilen alanında uzman konuşmacılar, gerek İKÇÜ YDYO bünyesinde çalışan akademik personel tarafından verilen bu eğitimler, öğretim elemanlarının sürekli gelişimine katkıda bulunur. Aynı zamanda her yıl düzenlenen ulusal İKÇÜ ELT Conference, Türkiye çapında farklı üniversitelerden gelen öğretim elemanlarına ev sahipliği yapmakta, İngilizce eğitimi alanında yapılan araştırmaların paylaşılmasına destek vermektedir. 


Başa Dön