ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK BİRİMİ

Birimimiz üniversitemizde uygulanan İngilizce Yabancı Dil sınavlarının hazırlanması ile sorumludur. Birimimizce hazırlanan sınavlar:

            - Erasmus ve Mevlana öğrenci değişim programları yabancı dil sınavı,

            - Yüksek lisans programları yabancı dil sınavı,

            - Hazırlık Birimi sınavları,

- Fakülte ve yüksekokullarda verilen Ortak Zorunlu ve Seçmeli Yabancı Dil derslerinin sınavlarıdır.

Ayrıca Hazırlık Biriminde uygulanan tüm sınavların istatistik analizi birimimizce yapılır ve ilgili birim sorumlusuna sunulur. Bu analizde gerek sınıf bazında gerekse genel düzeyde Hazırlık Birim sorumlusuna başarı durumu ile ilgili geri bildirim yapılır. Bu bildirim ile öğrenme eksikliği olan alanların tespit edilmesi ve bu alanların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Birimde Görevli Akademik Personel

Hazırlık Birimi için;

Ölçme-Değerlendirme ve İstatistik Birim Sorumlusu: Okt. Nida CANBÜLBÜL

 

Modern Diller Birimi için;

Ölçme-Değerlendirme ve İstatistik Birim Sorumlu Yardımcısı: Öğr. Gör. Suzan BAGIRTLAK

Ölçme-Değerlendirme ve İstatistik Birim Sorumlu Yardımcısı: Öğr. Gör. Anıl ÇOBANOĞLU DEDE

Ölçme-Değerlendirme ve İstatistik Birim Sorumlu Yardımcısı: Öğr. Gör. Serdar TURHAN 
Ölçme-Değerlendirme ve İstatistik Birim Sorumlu Yardımcısı: Okt. İskender GÜLBAHAR 

 

Ölçme-Değerlendirme ve İstatistik Birimi’nin Görev Tanımı;

• Diğer koordinatörler ile birlikte sınav takvimini belirlemek.

• Sınavların hazırlanmasında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek.

• Uygulanacak sınav ile ilgili soru hazırlanması için görevlendirme yapmak.

• Hazırlanan soruları değerlendirip uygun olanlarla sınavları oluşturmak ya da oluşturulması için görevlendirme yapmak.

• Sınavların düzeltme okuması, çoğaltılması, zımbalanması ve dosyalanması ile ilgili görevlendirme yapmak.

• Sınavların yürütülmesinde görev alacak gözetmen, salon başkanı, koridor görevlisi vs. belirlemek.

• Sınavların yürütüleceği derslikleri belirlemek.

• Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

• Sınavların bitiminde değerlendirme ile ilgili düzenleme ve görevlendirmeleri yapmak.

• Sınavlarla ilgili istatistikleri analiz etmek ve sınavlarda gerekli düzenlemeleri yapmak.

• Sınavların düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.

 


Başa Dön