Okutman Asuman ACIR

Okutman Asuman ACIR 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Pedagojik Formasyon eğitimi sertifikası aldı. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği bölümünde yüksek lisans programına başladı ve programa halen devam etmek etmektedir.

2009-2011 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesinde okutman olarak görev yaptı. Eş zamanlı olarak Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler Biriminde Erasmus ve Farabi sorumlusu olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında İzmir Üniversitesinde okutman olarak çalışan Asuman ACIR 2014 Şubat ayında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde okutman olarak göreve başladı. Uzmanlık alanları ve “Ölçme ve Değerlendirme” ve “İstatistik” tir.

Instructor Asuman ACIR received her B. A. degree from Boğaziçi University, Translation and Interpreting Studies department in 2007. She received her English Language Teaching Certificate from Dumlupınar University, Faculty of Education, in 2011. Currently, she is an MA student at the Department of Educational Administration and Inspection at Dokuz Eylül University, Education Faculty.

Between years 2009 and 2011, she worked as an English Instructor at Dumlupınar University. She was also responsible for Erasmus and Farabi exchange programs.  She worked as an English Instructor at İzmir University between 2011 and 2014. She has been an instructor at İzmir Kâtip Çelebi University, School of Foreign Languages since February 2014. Her main fields of expertise are “Testing and Evaluation” and “Statistics”.

 

Okt. Asuman ACIR

İletişim: 0 232 329 35 35 (8004)

e-mail: asuman.acir@ikc.edu.tr


Başa Dön