MODERN DİLLER BİRİMİ

I. GÖREV

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tüm fakülte ve yüksekokullardaki birinci sınıf ortak zorunlu İngilizce derslerinin ve ikinci sınıf seçmeli İngilizce derslerinin standart ve kaliteli bir şekilde öğretilmesi ve değerlendirilmesi Modern Diller Birimi’nin görev ve sorumlulukları arasındadır. Modern Diller Birimi, İngilizce’nin yanısıra Japonca, Rusça, Lehçe gibi dillerde de seçmeli dersler açmaktadır.

Modern Diller Birimi, bu süreçleri gerçekleştirirken yabancı dili çok yönlü, bilimsel ve akademik standartlara uygun bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir. Birimimiz, kullandığı materyallerle ve sınıf içinde yaptırdığı etkinliklerle, öğrencileri motive eden, katılımlarını sağlayan, öğrencilerde bulunabilecek farklı türdeki öğrenme stratejilerine ve zihinsel yönelimlere hitap edebilen seçmeci bir yaklaşımı benimsemekte ve bunun gereği olan teknik ve prosedürleri sınıflarda uygulamaktadır.

II. DERSLER VE DÜZEYLER

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında okuyan birinci sınıf öğrencilerinin ilgili kanunla almak zorunda oldukları İngilizce dersleri, birimlerin eğitim dillerine göre iki ana kategoriye ayrılabilir: (1) Genel İngilizce seviyesini yükseltmeyi amaçlayan dersler ve (2) İngilizce’nin akademik kullanımını geliştirmeyi hedefleyen dersler.

a. Ortak Zorunlu İngilizce Dersleri:

Bunlar birinci sınıf öğrencilerinin ilgili kanunla mutlaka almaları gereken İngilizce dersleridir. İngilizce bilgisinin yeterli düzeyde olduğunu düşünen öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce muafiyet sınavında başarılı oldukları takdirde ortak zorunlu İngilizce derslerinde muaf tutulmaktadırlar.

ENG 141 - ENG 142   TEMEL İNGİLİZCE  I - II

Dönemlik açılan bu dersler eğitim dili Türkçe olan Yüksekokul öğrencilerine verilmektedir. Dersler başlangıç düzeyinden başlayarak işlenmekte ve öğrencilerin temel bir yabancı dil bilgisi edinmesi hedeflenmektedir. Bu dersler haftada 2 saat olarak yapılmaktadır.

 

ENG 101 - ENG 102   İNGİLİZCE  I - II

Dönemlik olan bu dersleri eğitim dili Türkçe olan Fakülte öğrencileri almaktadır. Dersler başlangıç düzeyinden başlayarak işlenmekte ve öğrencilerin temel bir yabancı dil bilgisi edinmesi hedeflenmektedir. Haftalık ders saati toplam 4’tür.

ENG 111 - ENG 112   İNGİLİZCE AKADEMİK OKUMA VE KONUŞMA   I - II

Sırasıyla Güz ve Bahar dönemlerinde açılan bu iki dersi, eğitimlerini en az %30 oranında İngilizce yapan bölümlerin öğrencileri takip etmektedir. Ders içeriği akademik nitelikte olup, öğrencilerin sahip olması gereken başlangıç seviyesi B1+ ve üstüdür. Bu dersler toplam olarak haftada dört saat üzerinden işlenmektedir.

b. Seçmeli Yabancı Dil Dersleri:

Üniversitemizde ikinci sınıf ve daha üst sınıflarda okuyan öğrencilere, talep etmeleri durumunda Seçmeli İngilizce dersleri açılmaktadır. Öğrencilerin birinci sınıfta aldıkları derslerde edindikleri yabancı dil bilgisinin devamı olacak şekilde tasarlanmış bu dersler bölümlere göre genel amaçlı ya da akademik amaçlı olmaktadır.

ENG 203 - 204  İNGİLİZCE  III - IV 

Bu seçmeli derste öğrencilerin birinci sınıfta edindikleri temel yabancı dil bilgisi üzerine yeni bilgileri eklemeleri hedeflenmektedir. Haftalık ders saati 3’tür.

ENG 231  İNGİLİZCE  AKADEMİK YAZMA VE KONUŞMA

Dersi alan öğrencilerden, birinci sınıfta pekiştirdikleri akademik İngilizce bilgisini ve bu seçmeli derste öğrenecekleri yazma tekniklerini kullanarak akademik nitelikte yazılı üretim yapmaları beklenmektedir. Haftada 4 saatlik bir ders süresi vardır.

RUSÇA / JAPONCA / LEHÇE

İkinci sınıf ya da daha üst sınıflarda olan öğrenciler üniversitemizin her dönem açtığı Rusça, Japonca ve Lehçe (Polonya Dili) gibi havuz seçmeli derslerini alarak İngilizce dışındaki bir dilde kendilerini geliştirebilme fırsatı yakalamaktadırlar. Dersler başlangıç düzeyinden itibaren açılmakta ve öğrencilerin yıllara göre gelişim ve taleplerine göre daha ileri düzeylerde de verilebilmektedir. Havuz seçmeli dersler haftada 2 saat olarak yapılmaktadır.

 

III. GENEL İŞLEYİŞ

Gerek ortak zorunlu İngilizce derslerinde, gerekse İngilizce ve diğer yabancı dillerde verilen seçmeli derslerde derslere devam şartı bulunmaktadır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notu en az bir arasınav ve bir final sınavı ile belirlenmektedir. Bunlara ek olarak öğrencilerin başarı düzeylerinin saptanmasında ödev, sunum, kısa sınav, portfolio gibi ölçme araçları da kullanılabilmektedir.


Başa Dön