MODERN DİLLER BİRİM SORUMLUSU

Öğr. Gör. Yılmaz YALDIR  

 

Öğretim Görevlisi Yılmaz YALDIR; lisans eğitimini 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini 1999 yılında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde ve doktora eğitimini 2005 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalında tamamladı.

 

1996-2000 yılları arasında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde, 2000-2005 yılları arasında da Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalında çalıştı. 2005 yılında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dilbilimi Anabilim dalına öğretim görevlisi olarak atandı. 2013 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. İlgi ve uzmanlık alanları şunlardır: Dilbilim (Sesbilim, Sesbilgisi, Biçimbilim, Sözdizimi, ve Uygulamalı Dilbilim) ve Yabancı Dil Eğitimi’dir (Sözcük Öğretimi, Telaffuz Öğretimi, Dinleme Öğretimi). “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” de akademik yönden ilgilendiği alanlardandır.

 

 

Öğr. Gör. Yılmaz YALDIR  

İletişim: 0 232 329 35 35 (8020)

e-mail: yilmaz.yaldir@ikc.edu.tr

 


Başa Dön