Okutman Çiler AKKUŞOĞLU

Okutman Çiler AKKUŞOĞLU, Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümündeki lisans eğitimini 2011 yılında tamamlamıştır ve Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği bölümündeki lisansüstü eğitimine halen devam etmektedir. 2011 – 2013 yılları arasında özel bir kurumda İngilizce öğretmeni olarak görev yaparken, eş zamanlı olarak 2012 - 2013 eğitim öğretim yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda okutman olarak görev yapmıştır. 2013 Ağustos ayında Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda okutman olarak göreve başlamıştır ve 2016 Eylül ayından beri ölçme ve değerlendirme biriminde görevini sürdürmektedir. Uzmanlık alanı ‘İngiliz Dili Eğitimi’dir. Akademik araştırmalar ve profesyonel gelişim çalışmaları ilgi alanları arasındadır.

 

Okt. Çiler AKKUŞOĞLU

İletişim: 0 232 329 35 35 (8009)

e-mail: ciler.inan@ikc.edu.tr

 

 

Okutman Nazile ŞEN

Okutman Nazile ŞEN, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde 2011 yılında yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Aynı zamanda, dilbilim bölümünde yan dal yapmıştır. Yükseköğrenimi süresince özel dil kurslarında İngilizce öğretmeni olarak çalışmış ve Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Programı’nda yabancılara Türkçe öğretmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde TED Aliağa Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak çalışmış ve Ocak 2012’de Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda okutman olarak yükseköğretim görevine başlamıştır. Mayıs 2015’te yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi bölümünde tamamlamış olup özellikle karşılaştırmalı dilbilgisi alanında uzmanlaşmıştır. Eylül 2016’dan itibaren ise Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Ölçme ve Değerlendirme biriminde görev yapmaktadır.

 

Okt. Nazile ŞEN

İletişim: 0 232 329 35 35 (8029)

e-mail: nazile.sen@ikc.edu.tr

 

 

 

Okutman İclal KARATAŞ

Okutman İclal KARATAŞ, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce-Almanca-Türkçe) bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu anda Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yapmaktadır. Aynı zamanda Cambridge Üniversitesi “Yetişkinlere İngilizce Eğitimi Sertifikası”na (CELTA) sahiptir. 2012 Ocak ayında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde okutman olarak göreve başlamıştır. 2016 Eylül ayından itibaren Ölçme ve Değerlendirme biriminde görev yapmaya başlamıştır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne katılmadan önce serbest çevirmenlik yapmıştır.

 

Okt. İclal KARATAŞ

İletişim: 0 232 329 35 35 (8029)

e-mail: iclal.karatas@ikc.edu.tr

 

 

Okutman Kadriye DİMİCİ

 

     Okutman Kadriye DİMİCİ, 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliğini bitirdi. 2012 yılında Cambridge Üniversitesi tarafından verilen CELTA (Certificate of English Language Teaching to Adults) programını başarıyla tamamladı. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimlerinde yüksek lisansını tamamladı ve yüksek lisans tezini "Üniversitede bölüm başkanlarının liderlik rolleri ve görevlerinde profesyonelleşmeleri süreci"ne yönelik olarak yazdı. 2016 yılında başladığı Ege Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Doktora programına halen devam etmektedir.2011 yılında İstanbul Kültür Üniversitesinde İngilizce Okutmanı olarak göreve başlamıştır. 2013-2016 yıllar arasında Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Okutmanlığı ve Erasmus ve Mevlana değişim programları sorumlusu olarak çalıştıktan sonra 2016 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde İngilizce Okutman olarak göreve başlamış ve halen devam etmektedir.  İlgi alanları "iletişimsel dil öğretimi", "yükseköğretim ve uluslararasılaşma", "eğitim programları" ve "yetişkin öğretimi"dir. 

     

Okt. Kadriye DİMİCİ

İletişim: 0 232 329 35 35 (8029)

e-mail: kadriye.dimici@ikc.edu.tr

 

Okutman Pınar TURAL

 

Okutman Pınar TURAL, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe bölümünde yüksek lisans programına başladı ve programa halen devam etmek etmektedir.

2009 yılında Namık Kemal Üniversitesinde üç ay okutman olarak çalıştıktan sonra 2013 yılına kadar İstanbul Teknik Üniversitesinde okutman olarak görevine devam etti. 2013-2015 yılları arasında da Necmettin Erbakan Üniversitesinde okutman olarak çalıştı. Sonrasında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde bir yıl süreyle okutman olarak çalışan Pınar TURAL, 2016 Şubat ayında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde okutman olarak göreve başladı. 2013 yılından itibaren farklı üniversitelerde olsa da  “Ölçme ve Değerlendirme” biriminde çalışmaktadır.

 

Okt. Pınar TURAL

İletişim: 0 232 329 35 35 (8029)

e-mail: pinar.tural@ikc.edu.tr


 

 

 


Başa Dön