Öğr. Gör. Hülya Uçak Öz 

 Öğretim Görevlisi Hülya Uçak Öz; 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde Lisans, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

   2004-2006 yılları arasında Okan Üniversitesi’nde İngilizce okutmanı olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etti. 2009-2011 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda okutman olarak görev yaptı. 2011 Eylül ayında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda göreve başlayan Hülya Uçak Öz, halen Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık Alanları “İngilizce Dil Eğitimi” ve “Öğrenen Merkezli Eğitim”dir.

Öğr. Gör. Hülya UÇAK ÖZ

İletişim: 0 232 329 35 35 (8007)

e-mail: hulya.oz@ikc.edu.tr

 

Öğr. Gör. Yılmaz YALDIR  

 

Öğretim Görevlisi Yılmaz YALDIR; lisans eğitimini 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini 1999 yılında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde ve doktora eğitimini 2005 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalında tamamladı.

 

1996-2000 yılları arasında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde, 2000-2005 yılları arasında da Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalında çalıştı. 2005 yılında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dilbilimi Anabilim dalına öğretim görevlisi olarak atandı. 2013 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. İlgi ve uzmanlık alanları şunlardır: Dilbilim (Sesbilim, Sesbilgisi, Biçimbilim, Sözdizimi, ve Uygulamalı Dilbilim) ve Yabancı Dil Eğitimi’dir (Sözcük Öğretimi, Telaffuz Öğretimi, Dinleme Öğretimi). “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” de akademik yönden ilgilendiği alanlardandır.

 

Lecturer Yılmaz YALDIR,  graduated from Hacettepe University in Ankara with a B.A. degree in English Language Teaching (ELT). He earned an M.A. degree in English Language and Literature from Mersin University in 1999. He acquired his Ph.D. in ELT at Çukurova University in Adana in 2005.

 

Yılmaz YALDIR worked for Mersin University between 1996-2000. After that he was employed in the ELT Department of the Faculty of Education at Çukurova University between 2000 and 2005. He became a lecturer in the Department of Linguistics at Mersin University in 2005. In 2013, he was employed as a lecturer at the School of Foreign Languages of Kâtip Çelebi University in İzmir. His academic interests focus on Linguistics (Phonetics, Phonology, Morphology, Syntax, and Applied Linguistics) and Foreign Language Teaching-ELT (Teaching Vocabulary, Teaching Pronunciation, Teaching Listening). Recently, he has also been interested in “Teaching Turkish as a Foreign Language”.

 

Öğr. Gör. Yılmaz YALDIR  

İletişim: 0 232 329 35 35 (8020)

e-mail: yilmaz.yaldir@ikc.edu.tr

 

 

 

 


 


Başa Dön