Okt.Nida Fidanboy 

 

Okutman Nida FİDANBOY, 2005 yılında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2005-2008 yılları arasında Başyayla İlköğretim okulunda İngilizce Öğretmeni olarak görev yaptı. 2008 yılında Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce okutmanı olarak göreve başladı. 2012 Eylül ayında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde okutman olarak göreve başladı. 2012 yılında Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini 2016 Aralık ayında tamamladı. 2016 Eylül ayında Ölçme ve Değerlendirme biriminde görev yapmaya başladı.

Instructor Nida FİDANBOY received her B.A. degree from Mersin University, English Language Teaching Department in 2005. Between 2005-2008, she worked as an English teacher at Basyayla Primary School. She started to work as an English instructor at the School of Foreign Languages at Gaziantep University in 2008. She has been an instructor at İzmir Kâtip Çelebi University since September 2012. She received her M.A. degree from Yasar University, English Language and Literature Departmant in 2016. She has been working at “Testing and Evaluation” since September 2016.

Okt. Nida FİDANBOY

İletişim: 0 232 329 35 35 (8029)

e-mail: nida.fidanboy@ikc.edu.tr


Başa Dön