Materyal Geliştirme Birimi Hakkında

MATERYAL GELİŞTİRME BİRİMİ

 

   İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Materyal Geliştirme Birimi’nin temel amacı İngilizce Bölümü öğretim elemanlarının derslerinde kullanabilecekleri çeşitli materyal ve kaynakların derlenmesini veya hazırlanmasını sağlamaktır.

Materyal Geliştirme Birimi’nin görevleri:

  • İngilizce Bölümü yıllık ders programlarındaki konuların, sınıfta öğretimi ve pekiştirilmesi amacıyla ekstra materyaller derleyerek ve geliştirerek destek olmak,
  • Bu materyallerin çoğaltılmasını sağlamak,
  • Kullanılan ders kitaplarına ait ek materyal ve kaynaklarının çoğaltılmasını ve öğretim elemanları iletilmesini sağlamak,
  • Derlenen veya hazırlanan kaynakların ve materyallerin kontrolünü yapmak,
  • Birimde bulunan tüm kaynak ve materyali güncellemek ve arşivlemek,
  • Dijital materyal derleme, oluşturma, geliştirme çalışmaları yapmak,
  • Her seviyeye uygun materyal ihtiyacını saptamak,
  • İhtiyaç doğrultusunda diğer birimlerle toplanarak koordine biçimde çalışmaktır.

 


Başa Dön